Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Zadanie 1:

Po powierzchni nieruchomej kuli o promieniu R stacza się a) swobodnie b) z prędkością V_o mniejsza kulka o promieniu r. W którym momencie mniejsza kulka oderwie się od większej. Przyspieszenie ziemskie wynosi g.

Zadanie 2:

Oblicz, jaka masę m musiałaby mieć cząstka naładowana ładunkiem elementarnym e aby w próżni okrążała kulę ziemską wzdłuż równika magnetycznego, jeżeli składowa pozioma wektora indukcji magnetycznej ma średnią wartość B, a prędkość cząstki wynosi V.

Zadanie 3:

Jojo składa się z trzech walców; dwóch o promieniu R i jednego o promieniu r. Grubość wszystkich trzech walców jest taka sama i wynosi a. Gęstość materiału, z którego wykonane są walce dana jest przez \rho. Sznurek, po którym rozwija się jojo przyczepiony jest do wewnętrzengo walca. Oblicz przyspieszenie z jakim rozwija się jojo.

Zadanie 4:

Znaleźć równanie ruchu cząstki o masie m i ładunku elektrycznym q poruszającej się w jednorodnym zmiennym polu elektrycznym, \vec{E}=({E_o} { \sin \omega{t}},0,0). Prędkość początkowa elektronu wynosi \vec{V}_o=(V_o,0,0), położenie początkowe \vec{r}_o=(r_o,0,0).

Zadanie 5:

Wiązka elektronów biegnie poziomo, prostopadle do ekranu i przez otwór w ekranie dostaje się do jednorodnego pola elektrycznego E, którego linie są prostopadłe do kierunku ruchu wiązki. Po odchyleniu w polu wiązka przechodzi o d = 5 cm niżej przez otwór w drugim ekranie, równoległym do pierwszego.

a) napisz równania ruchu dla pojedynczego elektronu
b) wyznacz odchylenie toru d w zależności od l (odległość między ekranami)
c) jak zmienia się energia kinetyczna elektronów w zależności od l?
d) jaka powinna być odległość l między ekranami, aby wybiegające elektrony miały n = 2 razy większą energię kinetyczną?

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.