Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Zadanie 1:

Dwie poziome tarcze wirują wokół pionowej osi przechodzącej przez ich środek. Momenty bezwładności tarcz wynoszą I_1 oraz I_2, a ich prędkości kątowe \omega_1 i \omega_2. Po upadku tarczy górnej na dolną obie tarcze (w wyniku działania sił tarcia) obracają się razem jak jedno ciało. Wyznaczyć:

a) prędkość kątową tarcz po złączeniu;
b) pracę wykonaną przez siły tarcia.

Zadanie 2:

Na podłodze leży lina o masie m i długości l. Jeden z jej końców podnosimy do góry dopóki lina nie oderwie się od podłogi. Wyznaczyć minimalną wartość pracy jaką należy wykonać, aby podnieść linę z podłogi w polu grawitacyjnym Ziemi w przypadku, gdy:

a) lina jest jednorodna
b) lina jest niejednorodna i jej masa m zależy od odległości x od jednego z jej końców według wzoru:

    \[m(x) = m_o \Big(\frac{x}{l}\Big)^2,\]

gdzie x jest długością podnoszonej części sznura.

Zadanie 3:

Dwie kule o masach m_1 = 0.2 kg i m_2 = 0.8 kg zawieszone na dwóch równoległych niciach o długości l = 2 m każda, stykają się ze sobą. Mniejsza kula zostaje odchylona o kąt 90\deg od początku położenia i puszczona. Znaleźć prędkość kul po zderzeniu zakładając, że zderzenie kul było:

a) doskonale sprężyste
b) doskonale niesprężyste.

Zadanie 4:

Na poziomym, doskonale gładkim stole leży pręt o długości l i masie m. W koniec pręta trafia pocisk o masie m_1, lecący z prędkością V_1 w kierunku prostopadłym do osi pręta. Znaleźć prędkość kątową, z jaką pręt zacznie się obracać, gdy utkwi w niej pocisk oraz wartość prędkości liniowej środka pręta.

Zadanie 5:

Z rury o przekroju S = 5 cm^2 wypływa w kierunku poziomym strumień wody z prędkością, której wartość wynosi V = 10 m/s, uderzając pionowo w ścianę stojącej na szynach wózka, a następnie spływa w dół po tej ściance. Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się wózek? Jego masa m = 200 kg, a kierunek strumienia wody jest równoległy do kierunku szyn. Przyjąć, iż hamująca ruch wózka siła oporu jest sto razy mniejsza od ciężaru tego pojazdu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.