Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Zadanie 1:

Ciało o masie m wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie A = 10 cm i z częstotliwością \mu = 10 s^{-1}. Obliczyć maksymalne wartości: siły zawracającej, energii potencjalnej i energii kinetycznej drgań. Przedyskutować zmienność x, V oraz a w funkcji czasu.

Zadanie 2:

Obliczyć częstość drgań ciężarka o masie m, zawieszonego na dwóch nieważkich sprężynach połączonych szeregowo. Jedna sprężyna ma współczynnik sprężystości k_1, a druga k_2. Przedyskutować przypadki: k_1=k_2, k_1\neq{k_2} oraz k_1 \ll k_2.

Wersja horyzontalna: Dwie sprężyny złączono i doczepiono do nich ciało o masie m. Na doczepione ciało działa siła F. Ciało porusza się po powierzchni bez tarcia. Wyznaczyć wypadkowe k dla tak zdefiniowanego układu i obliczyć okres drgań. [ROZWIĄZANIE]

Zadanie 3:

Znaleźć częstość małych drgań cieczy w V-rurce o stałym przekroju i długości słupa cieczy l. Ramiona V-rurki nachylonej są do podstawy pod kątami \alpha i \beta.

Zadanie 4:

Pistolet zabawka zawiera tłok ze sprężyną, która w chwili początkowej zostaje ściśnięta w lufie (wychylona z położenia równowagi o odcinek L). Masa tłoka wynosi M; masa kulki równa się m. Oblicz prędkość, z jaką kulka wylatuje z lufy.

Zadanie 5:

Na szalkę wagi zawieszoną na sprężynie o współczynniku sprężystości k spada z wysokości h ciało o masie m i pozostaje na szalce nie podskakując względem niej (wysokość h mierzona jest od podstawy szalki). Szalka zaczyna drgać. Obliczyć amplitudę A tych drgań (masy szalki i sprężyny można nie brać pod uwagę w porównaniu z masą ciała).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.